Twój Dom
pod dobrą opieką
i Zarządca
pod ręką

Scroll down

o nas

doświadczenie
Działamy od 2001 roku
profesjonalizm
Kompleksowo obsługujemy Wspólnoty Mieszkaniowe
zaufanie

Zarządzamy 210 Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni użytkowej 1.000.000 mkw. co stanowi 15.000 lokali

O nas

ludzie
Naszym fundamentem jest zespół doświadczonych zarządców nieruchomości z licencją, administratorów, specjalistów ds. księgowo- ekonomicznych, obsługi technicznej, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Radcy Prawnego
nowoczesność
W zarządzaniu wykorzystujemy nowoczesne technologie, autorskie rozwiązania i procedury
bezpieczeństwo

Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC Zarządcy Nieruchomości na kwotę 1.000.000 EUR w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami

O nas

rzetelność
Rozliczenia oraz sprawozdania finansowe przygotowujemy w sposób niezwykle przejrzysty i zrozumiały
partnerstwo
Każdego dnia, w indywidualny i życzliwy sposób podchodzimy do codziennych potrzeb i oczekiwań mieszkańców

O nas

Stosujemy nowoczesne
narzędzia do komunikacji

dla lepszej współpracy i sprawnego przepływu informacji pomiędzy klientami a naszą firmą
dla uporządkowanego i ujednoliconego obiegu dokumentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji
umożliwiające pracownikom elastyczność, mobilność pracy oraz dostęp do zasobów firmy, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Usługi

Dedykowane Wspólnotom Mieszkaniowym, Developerom,
Inwestorom Indywidualnym i Funduszom Inwestycyjnym

Zarządzanie i Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi
Zarządzanie najmem

Usługi

Realizujemy obsługę zarządzania
najbardziej wymagających inwestycji

Indywidualne rozwiązania

Zarządzamy nowymi budynkami wielorodzinnymi, osiedlami oraz kompleksami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ponad 500.000 m2

Usługi

Realizujemy w kooperacji
ze sprawdzonymi partnerami

obsługa techniczna –
bieżąca konserwacja nieruchomości

szybka pomoc techniczna –
24h pogotowie mieszkaniowe

przeglądy techniczne –
obowiązkowe przeglądy ogólnobudowlane

przeglądy kominiarskie i gazowe

obsługa prawna – realizowana przez Kancelarię Radcy Prawnego

obsługa rachunków bankowych, masowe płatności

obsługa ubezpieczeniowa – przygotowanie korzystnych polis oraz likwidacja szkód

utrzymanie czystości
i pielęgnacja zieleni

ochrona osób
i mienia

Kodeks etyczny

Kodeks Etyki i Postępowania Progresline Sp. z o.o.

Kodeks

Niniejsze opracowanie powstało celem stworzenia zasad o charakterze etycznym i biznesowym. Obejmuje ono i reguluje postępowanie całego zespołu pracowników Spółki w zakresie Misji, Wizji i Wartości, co wynika z jej kultury organizacyjnej i biznesowej.

Cele

Marka Progresline funkcjonuje i rozwija się od 2001 roku. U podstaw naszej działalności leżą zasady uczciwości, profesjonalizmu, zaangażowania, innowacyjności, poświęcenia oraz kultury i etyki w biznesie. Nasz model zarządzania organizacją opiera się na szacunku do ludzi i poszanowania ich praw. Niniejszy kodeks stanowi zbiór zasad, które muszą być przyjęte oraz propagowane przez każdego pracownika Spółki w relacjach z otoczeniem biznesowym, naszymi Klientami i partnerami.

Misja

Pragniemy tworzyć harmonijne i przyjazne środowisko życia i pracy człowieka, świadcząc usługi w sposób kompleksowy i innowacyjny

Wizja

Naszą ambicją jest świadczyć usługi oceniane najlepiej w segmencie rynku, na którym funkcjonujemy, a dla naszych klientów stanowić symbol jakości obsługi.

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyki i Postępowania Progresline Sp. z o.o.

Wartości

Świadomość – rozumieć co, jak i dlaczego wykonujemy; dotrzymywać danego słowa; cieszyć się z zadowolenia naszych Klientów oraz wspólnych sukcesów

Współpraca – jesteśmy zespołem i dążymy do wspólnego celu; działając razem – możemy lepiej i więcej; uważnie słuchamy naszych Klientów, by najpełniej rozumieć ich potrzeby

Rozwój – stale uczymy się, by dzielić się wiedzą; szukamy pól i możliwości do lepszej pracy i efektywnego funkcjonowania zespołu oraz samej Spółki

Relacje z Klientami i Partnerami

  1. Pracownicy firmy zobowiązani są postępować w sposób prawy, uczciwy i skuteczny, zapewniając jakość działania, tworząc podstawy relacji zaufania z Klientami i Partnerami.
  2. Dobór dostawców usług i produktów musi opierać się na warunkach rynkowych, zachowując kryteria najwyższej jakości, solidności i oszczędności.
  3. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania wszelkich krajowych i wspólnotowych aktów prawnych, dotyczących prowadzonej przez nią działalności.
  4. Konkurowanie musi odbywać się z poszanowaniem zasad i kryteriów rynkowych, ekonomicznych, z uwzględnieniem tzw. dobrych praktyk i szacunku do wszelkich podmiotów funkcjonujących na rynku.
  5. Spółka jako wartość nadrzędną uznaje zachowanie w poufności wszelkich danych osobowych, informacji niejawnych oraz treści mogących wpływać na utratę dobrego imienia jej Klientów i Partnerów.

Kodeks etyczny

Progresline ma za cel wdrożyć LEAN

LEAN

Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa (czynności nie dodających wartości)

Kultura LEAN

zaangażowanie wszystkich pracowników w proces identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa (ciągłe rozwiązywanie problemów).

LEAN to nie projekt, lecz proces, który nigdy się nie kończy.

Ludzie

Lean staje się nową kulturą w firmie. Wszyscy pracownicy są włączeni w proces ciągłego doskonalenia.

Wizja

Naszą ambicją jest świadczyć usługi oceniane najlepiej w segmencie rynku, na którym funkcjonujemy, a dla naszych klientów stanowić symbol jakości obsługi.

Kontakt

PROGRESLINE Sp. z o.o.

F: 42 250 33 04
E: progresline@progresline.plBiuro Łódź:
90-451 Łódź
ul. Piotrkowska 197
T: 42 250 33 03

Biuro Warszawa:
00-337 Warszawa
ul. Bartoszewicza 3/3
T: 22 622 24 07 

Zapytaj o cenę

Dane kontaktowe

Strefa klienta

W trosce o należyty przepływ informacji pomiędzy Zarządcą a Właścicielami lokali, prowadzimy internetową kartotekę użytkownika lokalu

Właściciele po wpisaniu własnego loginu i hasła mają dostęp min. do: dokumentów wspólnoty: umów, sprawozdań finansowych, uchwał; bieżących informacji; indywidualnych rozliczeń i bieżącego salda; elektronicznego oddawania głosów pod uchwałami